Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Yhteiskuntaluokat

Ihmiset jaetaan kolmeen yhteiskuntaluokkaan hallitsevan sielunosan mukaan. Sen, mikä sielunosa hallitsee, tunnistaa siitä, että lähes jokaisella ihmisellä on syntymässä pieni merkki jommankumman ranteen sisäpuolella. Merkkien muoto vaihtelee muodottomista läiskistä aina monimutkaisiinkin kuvioihin, mutta mikä merkitsee, on tuon merkin väri. Väri kertoo nimittäin lähes kaiken henkilön tulevaisuudesta.

Perinteiset luokat

Halun luokka

Kaikista yleisin hallitseva osa on halu. Tämän luokan erityishyveenä pidetään kohtuullisuutta, jonka uskotaan olevan lähtöisin vatsasta. Luokkaan kuuluvat henkilöt tunnistaa keltaisesta sielunmerkistä. Halun luokka periaatteessa pyörittää koko yhteiskuntaa. Näistä voi tulla mitä tahansa, lukuunottamatta sotilaita ja johtajia. Useat vanhemmat myös toivovat lastensa olevan halun luokkaa, sillä tällä luokalla on kaikista vapain elämä.

Halun luokan ihmiset alkavat käymään koulua kuusivuotiaina. He käyvät sitä oppilaitoksissa, mutta asuvat kotona toisin kuin muiden luokkien jäsenet. Alkuun koulupäivät ovat noin kuusituntisia, mistä niiden pituus nousee pikkuhiljaa kahdeksaan. Pienille lapsille opetetaan perustaitoja kuten äidinkieltä, matematiikkaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. Myöhemmin elämässä opinnot alkavat muotoutumaan toisistaan erilaiseksi riippuen jokaisen omista luontaisista kyvyistä. Tuleva ammatti määräytyy kun oppilas on 13-vuotias. Jokaisella henkilöllä on sananvaltaa tulevaan ammatinvalintaansa, mutta loppukädessä ammatin päättävät opettajat. Usein ammatti kuitenkin valitaan yksilön kiinnostuksen kohteiden ja taitojen mukaan, jolloin pettymyksiä tulevaan työhön tulee vain harvoin.

Tästä elämänvaiheesta alkaa ammatillinen koulutus, johon sisältyy yleissivistävien opintojen lisäksi kustakin ammatista riippuvia erilaisia aineita. Käytännön koulutus aloitetaan kahden ja kahdeksan vuoden välillä. Tämä riippuu täysin siitä, kuinka kriittistä työ on. Esimerkiksi kokeilla käytännön opettelu aloitetaan jo kahden vuoden päästä, mutta lääkärit aloittavat kunnon käytännön harjoittelun vasta kahdeksan vuoden päästä siitä, kun heille on tuo ammatti annettu. Ammattiin valmistutaan noin 18-24 vuoden välillä, samoin perustein kuin käytännön opintojen kohdalla.

Tahdon luokka

Arvostetuin sielunosa on tahto. Tahdon selunmerkin väri on punainen. Tahdon luokan erityishyveen katsotaan oleva sydämestä lähtöisin oleva rohkeus. Ei siis ole ihme, että näistä ihmisistä koulutetaan sotureita. Tahdon luokan ihmisillä on kaksi eri vaihtoehtoa sille, mitä he tulevaisuudessa tekevät, mutta kummatkin käyvät läpi saman koulutuksen.

Tahdon omaavat ihmiset kasvavat lapsuutensa kotonaan ja käyvät koulua halun luokan kanssa opiskelemassa yleissivistystä, kunnes heidät haetaan armeijaan heidän 16-vuotissyntymäpäivänään. Armeijassa vietetään ensimmäinen vuosi käyden läpi taistelutaktiikoita sekä aseita. Seuraavan vuoden oppilaat harjoittelevat rankasti, kunnes kolmantena vuotena he viimein pääsevät tositoimiin. Ensin pidetään yllä kaupungin rauhaa pienissä, noin viidestä oppilaasta koostuvassa partioissa. Kun tämä sujuu ongelmitta, siirrytään vartioimaan ensin pareissa ja myöhemmin yksin. Kun vuosi on käytetty partioinnissa, siirrytään valtion rajoille. Suhteet naapurivaltioihin eivät ole lämpimimmät, ja sen tähden Tahejat tarvitsee kylmäpäisiä, vahvoja sotureita rajoille. Tästä tehtävästä eivät kaikki kuitenkaan selviä. Mikäli näin käy, henkilö laitetaan automaattisesti pitämään yllä maan sisäistä rauhaa. Jos kuitenkin tästä rajanvartioinnista suoriutuu, voi valita tahtooko takaisin partioimaan Tahejatin kaupungin katuja, vai tahtooko liittyä armeijaan. Ihmiset jakautuvat hyvin tasaisesti näihin töihin, sillä vaikka armeijassa saa paremmat edut, kotikatujensa puhtaanapidon ohella pystyy perustamaan oman perheensä, mitä armeijan parissa ei voi niin helposti tehdä.

Järjen luokka

Raskain kohtalo lankeaa niille, joilla hallitseva sielunosa on järki. Järkeä arvossa pitävien henkilöiden erityishyve on viisaus, joka on yhteiskunnan mukaan lähtöisin päästä. Järjen luokkaa edustavilta ihmisiltä löytyvän sielunmerkin väri on sininen.

Kaikki, jotka edustavat järjen luokkaa, viedään viisivuotiaina pois kotoa. Heidät kasvatetaan pienestä pitäen todella ankaralla kurilla. Pienille lapsille, viisi-kahdeksanvuotiaille opetetaan lukemista ja kirjoittamista, sekä yksinkertaisia yhteiskunnallisia ja tieteellisiä asioita, kuten yhteiskunnan rakennetta, matematiikkaa ja oman valtion maantiedettä. Tästä eteenpäin koulutus ankaroituu vuosi vuodelta.

Erityistä järjen luokassa on se, että heiltä on kielletty kaikenlaiset perhesuhteet. Tämän tähden heidät viedään jo varhaisessa vaiheessa pois kotoa, eivätkä he saa tavata sukulaisiaan enää sen koommin. Myöhemmin elämässään tämän yhteiskuntaluokan edustajat eivät saa perustaa perheitä. Seksisuhteita he saavat kyllä harrastaa, eivätkä läheiset ystävyyssuhteet ole täysin kiellettyjä, vaikkakin niiden katsotaan usein olevan haitallisia.

Koska järjen luokan koulutus on niin pitkäkestoista, eikä heillä ole mahdollisuutta käydä töissä ennen koulutuksen päättymistä, saavat he ilmaisen majoituksen ja ruoat. Koska ihmisillä katsotaan olevan tarpeita, joita on tyydytettävä, he saavat myös vähän rahaa omiin menoihin joka kuukausi. Järjen luokan on siis vaikeinta rikastua, sillä vaikka tämän luokan ihmisten perheet olisivat olleet rikkaita, he eivät saa edes sitä kautta omaisuutta, toisin kuin tahdon luokka.

Koulutus kestää aina 50 ikävuoteen, jolloin henkilö saattaa saada valtuudet toimia johtajana. On siis mahdollisuus siihen, että koko koulutus on ollut turhaa, eikä henkilöstä koskaan tulekaan johtajaa. Töiden saaminen riippuu myös siitä, missä kunnossa edelliset johtajat ovat. Johtajia on nimittäin kerralla 25-35, minkä lisäksi eläkeikä on kovin korkea, 80 vuotta. Mikäli henkilö ei saa töitä, hän voi koittaa tavoitella jotakin halun luokan työtä, mikäli hänellä on mahdollisuudet sen tekemiseen. Jos töitä ei siitäkään huolimatta saa, voi jäädä asumaan järjen luokan asuntoloihin.

Muut luokat

Vaikka yhteiskunta on selkeästi jaettu luokkiin, ei se siitä huolimatta ole päällisin puolin hierarkkinen. Yksikään yhteiskuntaluokka ei ole toista parempi ja kaikkien työpanos on tärkeä. Lähes kukaan ei elä hulppeaa elämää, sillä ainoat, ketkä voivat rikastua, ovat halun luokan ihmiset. Toisaalta tämä takaa sen, että köyhyyttä ei esiinny Tahejatin alueella kovinkaan paljoa. Perinteisiin luokkiin on kuitenkin olemassa poikkeuksia, jotka ovat kaikista harvinaisimpia.

Tuplaluokat

Joskus ihminen saattaa syntyä sielunmerkki molemmissa ranteissa. Näissä tapauksissa sielunmerkit ovat useimmiten samaa väriä, mutta silloin tällöin törmätään ihmisiin, joilla sielunmerkit ovat eriväriset. Silloin ihmisen hallitsevassa kädessä olevaa merkkiä pidetään vahvempana, mutta tämä ei ole aina selvää. Tämän tähden lapsen vanhemmat usein päättävät, kumpaan luokkaan lapsi kuuluu.

Luokattomat

Luokattomat ihmiset ovat erittäin harvinaisia. Heitä syntyy todella harvoin, eikä luokattomuus ole positiivinen asia. Yhteiskunnan hylkiöinä luokattomat usein ajautuvat kodittomiksi, joskus turvautuen varasteluun ja jopa prostituutioon pysytelläkseen elossa

Huomionarvoista yhteiskunnasta

Vähemmistöt

Koska roolipeli sijoittuu viktoriaaniseen aikaan, on myös yhteiskunnan suhtautuminen vähemmistöihin sen mukaista. Rotuvähemmistöjä ei syrjitä Tahejatissa, mutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä katsotaan pahalla. Näihin kuuluminen ei kuitenkaan ole laitonta, eikä rankaistavaa, mutta yhteiskunnan silmissä ihmisen arvo laskee, jos tämä kuuluu johonkin näistä vähemmistöistä.

©2018 Tahejat RPG - suntuubi.com